Adwokat / Kraków

Kancelaria Adwokacka w Krakowie

Podziały majątków i zniesienia współwłasności

Sytuacja prawna wspólnego majątku powstałego wskutek rozwodów, spadków czy zbycia udziałów wymaga uregulowania, zwłaszcza gdy pomiędzy współwłaścicielami pojawia się spór. 

Występujemy we wszelkich rodzajach spraw zmierzających do uporządkowania stanu prawnego ruchomości, nieruchomości, rozliczenia nakładów oraz zabezpieczenia i zarządu wspólnym mieniem.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 12 411 19 00 | sekretariat@pietrzykowski.pl

Adwokat / Kraków

Kancelaria Adwokacka Maciej Pietrzykowski

Adres

ul. Zaleskiego 49/1, 31-525 Kraków

Telefon

+48 12 411 19 00, +48 12 412 27 19

E-mail

sekretariat@pietrzykowski.pl

Fax

+48 12 412 27 19